Dokumenti

Analiza gradiva s pomočjo očesnih sledilcev

Assist. Špela Hrast
Žan Rode, študent
Izr. prof. dr. Gregor Torkar

Analiza učbeniškega gradiva: branje v stolpcih

Analiza učbeniškega gradiva: branje v stolpcih

Poročilo o razvoju slovenskega izobraževalnega založništva 2014-2017

Prof. dr. Miha Kovač
Prof. dr. Mojca K. Šebart

O kakovosti slovenskih učbenikov – Mnenja učiteljev

red. prof. dr. Branka Čargan
izr. prof. dr. Katja Košir
Eva Kranjec
dr. Danijela Rus
red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek

O kakovosti slovenskih učbenikov - Mnenja učencev in dijakov

O kakovosti slovenskih učbenikov – Mnenja učencev in dijakov

red. prof. dr. Branka Čargan
izr. prof. dr. Katja Košir
Eva Kranjec
dr. Danijela Rus
red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek

Poročilo o analizi kakovosti potrjenih učbenikov za naravoslovne, družboslovne in humanistične predmete s pilotno različico kazalnikov kakovosti učbenikov, verzija 1.0

Poročilo o analizi kakovosti potrjenih učbenikov za naravoslovne, družboslovne in humanistične predmete s pilotno različico kazalnikov kakovosti učbenikov, verzija 1.0

pripravila Irma Mavrič Gavez in izr. prof. dr. Gregor Torkar

Delno poročilo o razvoju slovenskega izobraževalnega založništva

Delno poročilo o razvoju slovenskega izobraževalnega založništva 2014-2017 II

pripravila prof. dr. Miha Kovač in prof. dr. Mojca K. Šebart

Delno poročilo o razvoju slovenskega izobraževalnega založništva

Kazalniki kakovosti učbenikov, verzija 1.0: poročilo projekta Za kakovost slovenskih učbenikov

Milena Košak Babuder
Martina Rezar
Katja Kopajnik
Gregor Torkar

O kakovosti slovenskih učbenikov - Mnenja učencev in dijakov

Končno poročilo o analizi kakovosti potrjenih učbenikov za naravoslovne, družboslovne in humanistične predmete s pilotno različico kazalnikov kakovosti učbenikov

Gregor Torkar
Milena Košak Babuder
Milena Ivanuš Grmek