Predstavitve

dr. _Gregor Torkar
dr. Gregor Torkar

Dogovor glede kazalnikov kakovosti učbenikov in nadaljnjih korakih

Poročilo o uporabi učnih gradiv v sodelujočih šolah
povzela Irma Mavrič Gavez in dr. Gregor Torkar.

Poročilo o uporabi učnih gradiv v sodelujočih šolah

dr. Cankar, B. Japelj Pavešić
dr. Cankar, B. Japelj Pavešić

Analiza povezanosti zunanjih preizkusov znanja (NPT, matura) s predstavitvijo snovi v učbenikih

dr. D. Zorc Maver

Reprezentacije spola v šolskih učbenikih

dr. Robnik Šikonja, dr. Krek

Predlog metodologije za strojno analizo učnih gradiv

dr. Devetak

Analize učbenikov za kemijo v osnovni in srednji šoli

dr. Kovač

Kaj so učbeniki?

dr. M. Košak Babuder

Tipografija in vsebinske prilagoditve učbenikov za učence s posebnimi potrebami

asist. Špela Hrast

Analize učnih gradiv s pomočjo tehnologije očesnih sledilcev

dr. Darjo Felda

Vertikalna analiza učnih gradiv za matematiko v osnovni in srednjih šolah

Red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek
Red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek

Raziskava med učitelji in učenci o uporabi in zaznavnih značilnostih učbenikov

Red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek

Tanja Gregorčič

Uporaba obogatene resničnosti pri
poučevanju z učbeniki in drugimi učnimi
gradivi

Špela Cerar (UL PEF)
Gregor Anželj (GimB)
Irena Nančovska Šerbec (UL PEF)

Gradiva za poučevanje računalniških vsebin

Milena Košak Babuder
Pedagoška fakulteta UL

Tipografija in vsebinske prilagoditve učbenikov za učence s posebnimi potrebami

dr. Gregor Torkar
Pedagoška fakulteta UL

Pregled izsledkov raziskav petletnega projekta Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč)

red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek

Uporaba in zaznavne značilnosti učbenikov

Tadej Škvorc, Marko Robnik Šikonja, Aleš Žagar, Špela Arhar Holdt, Senja Pollak, Jaka Čibej, Eva Pori, Iztok Kosem, Simon Krek, Gregor Torkar,
UL FRI

Uporaba računalniške analize in odločitvenih
modelov na besedilih učbenikov

Barbara Japelj Pavešič, Pedagoški inštitut
Gašper Cankar, Republiški izpitni center

Povzetek raziskovanja povezanosti med učbeniki, učenjem in znanjem v OŠ

Irena Hergan

Razvijanje kartografske pismenosti ob kakovostnih učnih gradivih