GIMNAZIJA LEDINA

Na Gimnaziji Ledina čutimo pripadnost šoli, smo spoštljivi in odgovorni ter krepimo dobre medsebojne odnose. Šola je urejena in sodobno opremljena. Dijaki so vedoželjni, motivirani, vestni in nesebično pomagajo drug drugemu. S sodobnimi učnimi metodami izvajamo kvaliteten pouk, dosegamo dobre rezultate in ob tem dijake tudi spodbujamo k razvijanju nadarjenosti.

Na šoli imamo 28 oddelkov. V šolskem letu 2016/17 imamo vpisanih 825 dijakov, vseh zaposlenih je 71.

Šola omogoča dijakom izbiro jezikovne, splošne ali naravoslovno-matematične smeri z naslednjim izborom tujih jezikov: poleg angleščine se lahko dijaki učijo še nemščino, španščino, francoščino, italijanščino in ruščino.

Ob pouku se na šoli odvijajo še tekmovanja, npr. za Cankarjevo priznanje, Preglovo plaketo, Kenguru, v logiki, športu.

Da bi dijaki krepili  medsebojne odnose in pridobili dodatna znanja, izkušnje ter razvijali svoje talente, potekajo na šoli različni krožki (npr. joga, debatni krožek, lutkovno-gledališka skupina Šmorn, plesna skupina Sokolčice, francoski gledališki krožek, kemijski krožek, šolski časopis Mladika, gledališki krožek Carpe diem, vivaristika), ekskurzije po Sloveniji in drugod po svetu ter različni tabori. Vse to omogoča nadgradnjo znanja in pridobivanje izkušenj, saj združujemo prijetno s koristnim.

Smo Ekošola in Unesco šola. Dejavnosti na šoli in izven nje povezujemo tudi z drugimi institucijami (Institut Jožef Stefan, Hiša eksperimentov, Slovenska akademija znanosti in umetnosti).

Vključeni smo v mednarodni projekt Erasmus+, ki omogoča izmenjavo dijakov in učiteljev.

Na šoli deluje tudi tutorstvo, kjer se dijaki preizkusijo kot učitelji in pomagajo svojim sodijakom pri doseganju in povečevanju uspeha v šoli.

 

https://www.ledina.si/

Sodelujoči na projektu:

Nika Cebin
Irena Ceklin-Bačar
Tamara Možina-Artač
Helena Osterman
Nataša Ranđelović
Tomaž Šmid
Roman Vogrinc