INŠTITUT JOŽEF STEFAN

Laboratorij za umetno inteligenco ima sodelavce z znanji in izkušnjami z različnih področij umetne inteligence. Poleg raziskovalnih rezultatov, objavljenih v mednarodnih publikacijah, so sodelavci razvili vrsto orodij za čezmodalno analizo podatkov. Med drugim tudi: Text-Garden, knjižnico za analizo besedil; OntoGen, orodje za gradnjo ontologij; Document-Atlas, orodje za vizualizacijo kompleksnih podatkov,; AnswerArt, sistem za semantično iskanje; Enrycher, sistem za semantično anotacijo besedil; SearchPoint, portal za vizualno in kontekstno spletno iskanje; in Contextify, orodje za kontekstno upravljanje z e-pošto in osebnim imenikom.

V sodelovanju z Odsekom za komunikacijske sisteme – E6 in Centrom za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij – CT3 smo ustanovili neformalni medodsečni laboratorij za brezžična senzorska omrežja. Cilj je razvoj platforme, ki bo povezovala (a) zajem senzorskih podatkov, (b) komunikacijo senzorskih naprav, (c) statistično analizo podatkov v realnem času in (d) semantično podporo procesu ter omogočala širok krog aplikacij na različnih področjih (energetika, ekologija, promet, varnost, logistika).

Laboratorij za umetno inteligenco posveča posebno pozornost promociji znanosti, posebej med mladimi, kjer v sodelovanju s Centrom za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij – CT3 razvijamo izobraževalni portal VideoLectures.NET in vrsto let organiziramo tekmovanja ACM iz znanja računalništva.

Laboratorij tesno sodeluje s Stanford University, University College London, Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana ter podjetji Quintelligence, Cycorp Europe, LifeNetLive, Modro Oko in Envigence. Člani laboratorija so delno zaposleni na prej naštetih institucijah.

https://www.ijs.si/ijsw

Laboratorij za umetno inteligenco
https://www.ijs.si/ijsw/E3

Sodelujoči na projektu:

dr. Simon Krek