OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR

Pod dežnikom

OŠ Janka Padežnika Maribor je ena izmed dvajsetih osnovnih šol v Mestni občini Maribor in spada v Mestno četrt Studenci. Studenčani jo imajo za svojo, saj so jo v  stoštiridesetih letih, toliko je namreč stara, obiskovale že mnoge generacije. Danes  se srečujemo z naraščajočim številom otrok, ki želijo obiskovati OŠ Janka  Padežnika Maribor. Šolo dnevno obiskuje 343 učenk in učencev, ki ustvarjajo in pridobivajo znanje v osemnajstih oddelkih.

Danes je naša šola sodobna šola, odprta v širši evropski prostor.

Že starost šole pove, da ima dolgo in bogato zgodovino. Šola je bila zaradi pomena  Studencev zgrajena že v prvem letu uvedbe obveznega šolanja. Previharila je težke čase in se prilagajala mnogim različnim družbenim sistemom. V kar dveh daljših   zgodovinskih obdobjih je potekal pouk zgolj v nemškem  jeziku. Sprva je potekal  pouk le v eni šolski stavbi, zaradi razvoja Studencev se je prvi kmalu pridružila še  druga. Kar skoraj štiri desetletja sta bili to deška in dekliška šola. Danes sta obe šolski  stavbi častitljive starosti, ki v svoji notranjosti nosita bogastvo preteklosti.

Danes šola nadaljuje svoje bogato poslanstvo preteklosti. Šolska kronika že za čas pred drugo svetovno vojno navaja, da je na obeh šolskih stavbah »delovalo mnogo naprednih pedagogov, ki je vnašalo nove metode dela in se povezovalo z naprednim delavskim gibanjem«.  V šolski zgradbi na Obrežni ulici je bil v tem času organiziran »poskusni razred, ki ga je odobrila državna šolska oblast. Pouk je temeljil na novih oblikah učenja z upoštevanjem učenčeve individualnosti. V ospredju je bilo učenje za življenje.

Tudi danes je tako. V ospredju je učenje za življenje. To naj bi bilo uporabno in trajno, povezano z naravo. Zato na šoli vedno znova ustvarjamo nova učna okolja, ki takšno učenje omogočajo. Eno izmed zadnjih učnih okolij je zagotovo šolski ekovrt. Tako se je projekt Šolski ekovrt pridružil številnim mednarodnim projektom, ki jih na šoli izvajamo že nekaj let. To so: Ekošola kot način življenja, Unesco asp net, Zdrava šola in Comenius. V ospredju dejavnosti so učenke in učenci, s katerimi se zaposleni na šoli veselimo majhnih korakov. Zavedamo se, da so le majhni koraki, obogateni z znanjem in izkušnjami, najpomembnejša popotnica za nadaljnje šolanje in življenje.

In še zanimivost. Janko Padežnik, po katerem je šola poimenovana, je bil učenec naše, studenške deške šole. Kot perspektivni bodoči učitelj je zelo mlad padel v drugi svetovni vojni. Poleg številnih sposobnosti in odlik, ki jih je imel, je zelo rad risal. Iz njegovega risarskega navdušenja izhaja logotip šole, saj je svoj priimek zapisal tako, da je za prvo in drugo črko priimka narisal dežnik. Tako s ponosom rečemo, da so učenke in učenci OŠ  Janka Padežnika Maribor pod skupnim dežnikom v Evropi.

Za svojo izjemno dejavnost na različnih področjih vzgojno izobraževalnega dela je  šola v zadnjih letih prejela naslednja pomembna priznanja:

  • Leta 2006 Listino mesta Maribor za uspešno delovanje na področju vzgojno izobraževalnega dela ter za izjemen delež pri kulturnem in duhovnem razvoju, pomembnem za ugled šole v ožjem in širšem območju.
  • Leta 2007 Nacionalno jezikovno priznanje za področje učenja in poučevanja tujih jezikov.
  • Leta 2009 Priznanje Blaža Kumerdeja kot najvišje državno priznanje za odlično partnerstvo z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo za uvajanje  novosti v slovensko šolsko prakso.
  • Leta 2012 in 2015 naziv Kulturna šola.

 

http://padeznik-mojasola.si/

Sodelujoči na projektu:

Klemen Kerstein
Andreja Lorenci
Nina Malajner
Mateja Slana Mesarič
Suzana Tomšič Mavrič
Sonja Filipič