OSNOVNA ŠOLA PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU

Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu je podeželska šola in se nahaja v kraju Podgorje v Mislinjski dolini. Je enooddelčna šola z dvema podružnicama. Prva podružnica je v Šmiklavžu pod Graško goro, kjer poteka pouk v dveh kombiniranih oddelkih od 1. do 4. razreda. Druga podružnica je na Razborju pod Uršljo goro, kjer poteka pouk v treh kombiniranih oddelkih od 1. do 9. razreda. Več kot polovica učencev se v šolo vozi s šolskim prevozom. Temu primerno je potrebno organizirati vse šolske dejavnosti iz obveznega in razširjenega programa pred odhodom šolskega prevoza. Kljub omejitvam glede na majhnost šole se poučujejo štiri tuji jeziki (angleščino, nemščino, francoščino in ruščino). Vse učilnice, kjer poteka pouk so opremljene z interaktivnimi tablami, projektorjem in računalnikom. Vsaka šola ima svoj šolski sadni vrt, na podružnici Šmiklavž pa imamo šolski čebelnjak. Iz matične šole vodi krožna naravoslovno-matematična gozdna učna pot.

 

http://www.ospodgorje.si/

Sodelujoči na projektu:

Aljoša Lavrinšek
Urška Malek
Tonja Motnik
Klavdija Sonjak
Majda Tamše Horvat