SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR

http://www.ssgt-mb.si/

Sodelujoči na projektu:

Katja Hegediš
Boris Korošec
Sabina Košmrl