UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA

Pedagoška fakulteta, članica Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UP PEF), je visokošolski zavod, ki opravlja izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in umetniško delo na področju edukacijskih znanosti.

Na področju študijske dejavnosti UP PEF izvaja različne študijske programe za izobraževanje učiteljev. UP PEF izvaja na podlagi razpisov MIZŠ tudi programe za potrebe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Na področju znanstveno-raziskovalnega dela v okviru fakultete deluje Inštitut za edukacijske vede. UP PEF je vključena v različne projekte mobilnosti študentov in zaposlenih.

UP PEF sodeluje v lokalnem okolju z delodajalci bodočih diplomantov, saj poteka praktični del študijskih programov ravno v teh okoljih. Sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi zavodi – vrtci in osnovnimi šolami s področja celotne Slovenije se nadgrajuje tudi na znanstveno-raziskovalnem področju s izvajanjem projektov in na področju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

http://www.pef.upr.si/

Sodelujoči na projektu:

prof. dr. Mara Cotič
izr. prof. dr. Darjo Felda
Tina Kadunec
izr. prof. dr. Amalija Žakelj
asist. dr. Sanela Mešinović